ISEFRA N’DALILA.

Je vous propose quelques poèmes de DALILA AMAROUCHE. Elle a eu la gentillesse de les choisir et de tirer de son livre URFAN . Je la remercie pour sa contribution.

AM TNIFIFT : 12 juillet 2002
Ikṛeh wul-iw asefru
Mi ssefran medden d tirni
Ikṛah wul-iw asefru
Mi ssefraɣ ula d nekkini
Ikṛah wul-iw asefru
Aneqqad ur t-isɛi

Ittemɛebbaṛ deg –i wawal
Wehmeɣ d acu ara d-iffeɣ
Wissen ahat d nehta
Ad yuɣal d azwu aṣemmaḍ
Ur ifehhem ḥedd lmaɛna
Ur ittwaru ur t-neqqaṛ

Inna-yi-d wallaɣ-iw nṭeq
Nekk iles-iw idda d tsusemi
Ama iɣerreb ama iceṛṛaq
Ula d yiwen ur d as-isli
Aḥlil asmi ara d-inṭeq
Am tnifift n ssḥari

NFFADI 18 février 2001
Tamurt teqqaṛs d tirni
Teččur d nnfadi
Uruz ittef di lǧedra-s

Bu teghzi idder am uydi
Yaɛya deg ugani
Werǧin tefsi twenza-s

Di tugett nedder s lexyal
Ddunit yis-neɣ tmal
A neɣli ur iban sani

Tidett tettsemyerwal
Dig yimawen icmet wawal
Lekdeb ibweḍ s igenni

Rran nnif ɣer tinzar
Assan i d-iban d urar
Mi tent-ikseb ula d aydi

Σiwez
ur ggan uḍan.
Kra ur ak-d-ittban
Mi di lqaɛ n lbir telliḍ

D ayen n dir neɣ d ayen ilhan
Iḥulfan deg-k ur llan (llin)
Temmuteḍ ɣas kečč telliḍ

Teḍṛa yid-k am ugugam
Lḥeq-ik mi k-t-eččan
Terriḍ s ul fiḥel a d-tiniḍ

Fell-ak la zerrin wussan
Akud mi iɛedda ɣef yiman
Tejba-d tegrest s usemmiḍ

Ayen i k-irǧan ay amdan
Ccib ifadden-ik ulwan
Ad tṛuḥeḍ kra ur t-id-teǧǧiḍ

Izɛef wul-ik d ayen kan
Mi d-tluleḍ deg yir amkan
Taxemṛett mi deg-s iḍ-teɣliḍ

Alaxeṛt id ak-semman
Deg umaḍal ur tesɛi ḍ amkan
Mḥan isem-ik tettwaliḍ

Fell-ak i dderen ikulcan
Tiɣremt fell-ak i tt-bnan
La qqazen deg-k terɣid

Azref assen ur d ak-tefkan
Mi tǧid ddwa iten-inɣan
Faqen s yis-k tuḵiḍ

Bges s wayen ik-ihwan
Mazal lbaṭel aberkan
Deg unekruf a t-tesɛeddiḍ

UR QQAṚ
Ur qqaṛ sidi ar teẓṛeḍ
Nnan- t-id ymezwura
Ur qqaṛ ɣer tizi tebweḍeḍ
Ladɣa ahat ḍ ccetwa
Amdan uqḇel a t-tefreneḍ
Almma tjeṛṛḇeḍ-t di tlufa

Lehmum ylin-d am tagut
Ur zgilen ula d amkan
Nessugut lǧhed a t-nemḥut
Gren-d acḥal d ifurkan
Aql-aɣ nessawal i lmut
Wissen deg-s ma d-naf amkan

Nettɣaḍ a medden ur teẓṛim
Ahat tyilem nerbeḥ
Abriḍ-nni deg tettɛedim
Fell-ay iban-d iqbeḥ
Negwra-d deg umkan n llɣim
Ayen i d-nerfeḍ qeṛṛeḥ

Ur nesɛi lǧehd n tezmert
Kseben-tt medden ḍi temẓi
Tayla nneɣ truḥ am teydert
Tin aken ɛellefent wuli
Igwra sseɛd-is di tɣerɣert
Ula s fṛank ur inzi

Nerǧa lḥif ar d immet
Skud i d-ittḇan wesser
Ziɣ s lfeṛḥ i isrugmet
Mi d-iǧǧa ɣer deffir lateṛ
Ibwi-aɣ akk d asummet
Izwar-aɣ uqbel ad iqqar

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :